06 (70) 391 6676

A környezetvédelmi termékdíjról

Reklámhordozó papír termékdíja nettó 64,- Ft/kg

Csomagolóanyag termékdíja nettó 20,- Ft/kg

Alapesetben tehát ennyit kell fizetni az elkészült nyomdatermék után. Az alapesetet számtalan, pontosabban számos körülmény befolyásolja.

Ezek közül a fontosabbakat tekintsük át:

A reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíj köteles kiadvány külön mellékletét képezik, továbbá a térkép.

Példaként néhány reklámhordozó termékdíj köteles nyomdatermék:

- szórólap, kuponfüzet, tálcapapír

- naptárak és egyéb logózott papír ajándék

- programfüzet

- könyv, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot

- havilap, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot

- térkép

De nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv

Példaként néhány nem termékdíj köteles nyomdatermék:

- névjegy

- levélpapír

- céges irattartó dosszié, mappa, boríték, jegyzettömb, megrendelő lap irodai alkalmazásban

- esküvői meghívó

- ismeretterjesztő könyv

- állami, önkormányzati kiadványok

- tankönyv

- Nemzeti Kulturális alap támogatásával készült könyv

- kizárólag lakossági tájékoztatást szolgáló kiadvány

- használati útmutató

- ISBN számmal rendelkező könyv, amennyiben 50%-nál kevesebb reklámot tartalmaz

- ISSN számmal rendelkező sorozat/folyóirat, amennyiben 50%-nál

kevesebb reklámot tartalmaz

A csomagolóanyag a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma

A csomagolóeszköz a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap.

A csomagolási segédanyag a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma.

Példaként néhány csomagolóanyag termékdíj köteles nyomdatermék:

- papírzacskó, papírtáska

- kartondoboz és más csomagolóeszköz papírból

- címke, ha a csomagolás része

- CD, DVD borító, tok

Amennyiben a termék egyidejűleg csomagolószer és reklámhordózó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.

Volt korábban is termékdíj, de egyrészt megemelték az árát, másrészt a díjfizetésre kötelezettek köre megváltozott. 2011. december 31-ig a nyomda első vevője volt a kötelezett, 2012. január 1-től az első belföldi forgalomba hozó, vagyis maga a nyomda.

Cím: 1139 Budapest, Lomb u. 39. Telefon: 06 (70) 391 6676
E-mail: info@nyomdabox.hu